چهارشنبه ٢٩ اسفند ١٣٩٧

                                     صفحه اصلي       معرفي شهرستان      معرفي شبكه       گالري تصاوير      تماس با ما       روابط عمومي       نظرات و پيشنهادات

منو اصلی
سايت هاي مرتبط

 

رديف

عنوان دوره

نحوه برگزاري دوره

گروه هدف

سال بر گزري دوره

1

نياز سنجي آموزشي

حضوري وغير حضوري

بهورز ،كاردان وكارشناسان محيطي ،كارشناسان ستادي ،پزشك وماما

90

2.

شيوه هاي آموزش در آموزش سلامت

حضوري

كاردان وكارشناسان محيطي ،كارشناسان ستادي ،پزشك وماما

90

3

روش اجراي يك برنامه ارتقا ء سلامت

حضوري

كارشناسان ستادي ،پزشك

91(برگزار نشده )

4.

ورزش وفعاليت بدني منظم

حضوري وغير حضوري

كاردان وكارشناسان محيطي ،كارشناسان ستادي ،بهورز

91

5

همسان سازي دوره هاي آموزش وارتقا ء سلامت

حضوري

كارشناسان ستادي ،پزشك

91(برگزار نشده )

تقويم آموزشي واحد آموزش وارتقاء سلامت در سال 91

                              ارتباط با ریاست       واحد فن آوری اطلاعات      مراکز بهداشتی شهرستان       شماره تلفن ها      نقشه سایت       تماس با ما