چهارشنبه ٠٧ فروردين ١٣٩٨

                                     صفحه اصلي       معرفي شهرستان      معرفي شبكه       گالري تصاوير      تماس با ما       روابط عمومي       نظرات و پيشنهادات

منو اصلی
سايت هاي مرتبط

 

دکتر ستاره سهيلي (دندانپزشک)

کارشناس واحد بهداشت دهان ودندان

  شرح وظائف :(دهان ودندان )
1-
جمع آوري اطلاعات درمورد چگونگي شيوع بيماريهاي دهان در منطقه تحت پوشش بررسي علل وعوامل ايجاد اين بيماريها درمنطقه فوق.
2-تعيين شاخصهاي بهداشت  دهان ودندان (Carries Free.Cpi.Dmft) درمنطقه تحت پوشش

3-
پيش بيني راه كارهاي اجرايي مناسب جهت كنترل شيو بيماريهاي دهان ودندان وتلاش در جهت كنترل عوامل وعلل ايجاد كننده مشكل
4-
بررسي وضعيت آب آشاميدني كه مي تواند عاملي موثر در سلامت دندانها باشد.
5-جمع آوري اطلاعات درمورد جمعيت منطقه تحت پوشش به تفكيك گروههاي هدف وغيره

6-تهيه مطالب آموزشي در زمينه بهداشت دهان ودندان از قبيل پوستر . پمفلت و بروشور. فيلم وجزوات آموزشي

7-تهيه برنامه هاي آموزشي جهت گروههاي هدف

8-
برگزاري سمينارها وجلسات بازآموزي جهت ارتقاء آگاهي همكاران دندانپزشك و بهداشتكاران شاغل در واحدهاي تابعه
9-برگزاري جلسات آموزشي جهت پرسنل بهداشتي. كاردانها. كارشناسهاي بهداشت خانواده مراكز. رابطين بهداشت مديران ومعلمين ومربيان بهداشت مدرس
.
10-همكاري در اجراي طرحهاي كشوري وبرنامه هاي ابلاغ شده از دفتر بهداشت ودهان ودندان معاونت
.
11-تهيه واجراي طرحهاي پژوهشي در زمينه بهداشت دهان ودندان

12-
آموزش نيروهاي دندانپزشك و بهداشتكار دهان ودندان جديد الورود به سيستم
13-تهيه برنامه جامع عملياتي ساليانه

14-
تهيه آمار و اطلاعات منطقه تحت پوشش
15-
برآورد هزينه لوازم ومواد مصرفي ونيروهاي انساني مورد نياز
16-
آناليز وتحليل آمار وعملكرد و ارزشيابي دندانپزشكان وبهداشتكاران دهان ودندان

                              ارتباط با ریاست       واحد فن آوری اطلاعات      مراکز بهداشتی شهرستان       شماره تلفن ها      نقشه سایت       تماس با ما