چهارشنبه ٢٩ اسفند ١٣٩٧

                                     صفحه اصلي       معرفي شهرستان      معرفي شبكه       گالري تصاوير      تماس با ما       روابط عمومي       نظرات و پيشنهادات

منو اصلی
سايت هاي مرتبط

 

 

عباس شجاعي نيا (كارشناس بهداشت و محيط )

مسئول واحد آمار

 شرح وظایف:
1-
تهیه طرحهای آمارگیری درزمینه های مختلف بهداشتی درمانی  آموزشی و پژوهشی .
2-نظارت بررسی در معیار ها، شاخصها ، طبقه بندی ها ، جداول ، پرسشنامه ها و دستورالعملهای تهیه شده
.
3- نظارت و بررسی در امر محاسبات انجام شده با فرمولهای مختلف آماری

4- بررسی نتایج وتجزیه وتحلیل های آماری

5-
نظارت وارائه راهکارهای مناسب در تهیه وتدوین نشریات آماری
6-
بررسی گزارشات دوره ای تهیه شده  حاوی نحوه پیشرفت کار وتغییرات وتحولات زمانی ومکانی
7
همکاری در امور مروبط به جمع آوری اطلاعات آماری در سطح کشور
8- نظارت در نحوه اجرای طرحهای  آماری وارزشیابی روشها ومعیارهای استفاده شده
.
9- مطالعه دو بررسی نقاط قوت و ضعف طرحهای  اجرا شده و اعمال روشهای مناسب در طرحهای آتی وتطبیق آنها با معیارها وتعاریف استاندارد شده و روشهای عمومی
.
10- همکاری با مسئولین واحدهای مختلف وزارتخانه در زمینه حل مسائل و مشکلات آماری

11-
همکاری در برنامه ریزی آموزش ضمن خدمات کارکنان آمار

                              ارتباط با ریاست       واحد فن آوری اطلاعات      مراکز بهداشتی شهرستان       شماره تلفن ها      نقشه سایت       تماس با ما