چهارشنبه ٠٤ ارديبهشت ١٣٩٨

                                     صفحه اصلي       معرفي شهرستان      معرفي شبكه       گالري تصاوير      تماس با ما       روابط عمومي       نظرات و پيشنهادات

منو اصلی
سايت هاي مرتبط

 

مهندس اکرم احمدی (ليسانس بهداشت محيط)          

كارشناس مسئول بهداشت محيط و حرفه اي

پرسنل

مهندس حمید افشاری (کارشناس بهداشت محیط) ، هادي بيات (کارشناس بهداشت حرفه اي)

اهم برنامه :
1-اجراي خط و مشي و سياست كلي ارائه شده بهداشت محيط در سطح شهرستان

2-نظارت بر فعاليت هاي مختلف بهداشت محيط ( اماكن عمومي
مراكز تهيه و توزيع و فروش و نگهداري مواد خوردني آشاميدني و بهداشتي و كنترل كيفي مواد غذايي در سطح فروش بيمارستان ها بهسازي محيط روستا ها بهداشت آب و فاضلاب دفع بهداشتي زباله ها بهداشت هوا بهداشت پرتو ها در مراكز بهداشتي و درماني سوانح و بلايا شهر و روستاي سالم مبارزه با جوندگان و بندپايان نافل مبارزه با دخانيات و ... ) در شهرستان به منظور انجام بموقع و صحيح آن
3-نظارت بر جمع آوري طبقه بندي و تجزيه و تحليل اطلاعات مورد نياز در زمينه هاي فعاليت هاي بهداشت محيط شهرستان
4-نظارت فــــني و ادراي بر كار كليه كاركنان بهداشت محيط شهـــرستان
5-شركت و نظارت بر كار گروه هاي بهداشت محيط در مواقع بروز اپيدميها و سوانح و بلايا متناسب با شرايط محلي
6-انجام اقدامات لازم جهت اجراي پروژه هاي آزمايش در زمينه روش هاي نوين كاربرد ابزار هاي جديد در رابطه با بهداشت محيط
7-نظارت و اقدامات لازم در مورد نمونه برداري هاي مربوطه در زمينه هاي آب و فاضلاب و هوا
8-نظارت بر خدمات آزمايشگاهي مربوط به بهداشت محيط در سطح شهرستان
9-ارزشيابي منظم فعاليت هاي انجام شده در زمينه بهداشت محيط در شهرستان
10-مشاركت لازم در تدوين و اجراي برنامه هاي مربوط به آموزش مسائل بهداشت محيط در سطح شهرستان
11-شركت در جلسات كميسيون ها
گردهمايي هاي مربوطه در زمينه حل مسائل بهداشت محيط برابر مقررات و ضوابط مورد عمل
12-تلاش در جلب مشاركتهاي بين بخش و مردمي در جهت اجراي برنامه هاي بهداشت محيط

اهم برنامه ها :
1-شناخت و آگاهي لازم از وضعيت واحد هاي صنعتي .  كشاورزي  .  معدني و خدماتي منطقه 2-تحت پوشش و جمع آوري اطلاعات و آمار مربوط به آنها

3-بازديد مستمر از مراكز بهداشتي و درماني شهري و روستايي . خانه هاي بهداشت كارگري و ايستگاه هاي بهگر . به منظور نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي بهداشت حرفه اي
4-بازرسي و نظارت مستمر بر حسن اجراي دستورالعملها و مقررات بهداشت حرفه اي در كارگاه ها و كارخانجات منطقه تحت پوشش و انجام پيگيري هاي لازم جهت رفع نواقص بهداشتي واحد هاي يادشده
5-شناسايي . نمونه برداي . اندازه گيري و ارزشيابي عوامل زيان آور محيط كار و ارائه طريق به منظور پيشگيري و كنترل عوامل مضر در محيط كار با توجه به استاندارد هاي موجود
6-اجراي برنامه هاي آموزش بهداشت حرفه اي براي شاغلين
7-پيگيري تاسيس و راه اندازي خانه هاي بهداشت كارگري و ايستگاه هاي بهگر در كارگاه هاي واحد شرايط با توجه به دستور العمل هاي مربوطه
8-ايجاد هماهنگي و همكاري با ساير كارشناسان واحد هاي مركز بهداشت و همچنين ساير ادارات و ارگانها . جهت پيشبرد اهداف و برنامه هاي بهداشت حرفه اي
 

                              ارتباط با ریاست       واحد فن آوری اطلاعات      مراکز بهداشتی شهرستان       شماره تلفن ها      نقشه سایت       تماس با ما