چهارشنبه ٢٩ اسفند ١٣٩٧

                                     صفحه اصلي       معرفي شهرستان      معرفي شبكه       گالري تصاوير      تماس با ما       روابط عمومي       نظرات و پيشنهادات

منو اصلی
سايت هاي مرتبط

 

 

 عباس شجاعي نيا  (مسئول واحد گسترش )


کارشناس مسئول واحد  گسترش

کارشناس تجهيزات و ساختمان  

هاجر كريمي (كارشناس)

جلب مشاركت هاي مردمي


شرح وظایف:

  تعیین پراکندگی جغرافیایی واحدهای بهداشتی درمنطقه ونمایش آن در نقشه.
  بررسی وتطبیق نیروی انسانی منظور شده برای واحدها و پیشنهاد اصلاح تشکیلات آن
.
  نظارت بر اجرای ضوابط گسترش واحدهای بهداشتی ادغام خدمات وهماهنگی واحدهای بهداشتی
.
  مشارکت و پیگیری پروژه های جدید مربوط به سیستم خدمات نظیر BMN  و غیره
.
  بررسی تعیین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای بهداشتی منطقه و پیگری تامین آنها
.
  توزیع و واعزام نیرویهای مستعد خدمت و پیام آوران بهداشت سهمیه مرکز بهداشت منطقه ونظارت بر نحوه خدمت آنان
.
  گزارش تنگناه ها ونارسائیهای موجود و پیشنهاد راه حل مناسب
.
  هماهنگی وهمکاری با برنامه های جاری بهداشت ی در منطقه و با مرکز آموزش بهورزی برای انتخاب وتربیت بهورزان بومی
.
  تدوین وپیشنهاد واجرای برنامه های بازاموزی و اموزش بدو خدمت وحین خدمت برای کارکنان بهداشتی ومشارکت در اجرای آنها
.
  نظارت بر آموزش کادر کمکی موردنیاز مرکز بهداشت
.
  جلب مشارکت مردمی ( امور مربوط به رابطان بهداشتی
)
  نظارت بر روند اصول استریلیزاسیون.

 

                              ارتباط با ریاست       واحد فن آوری اطلاعات      مراکز بهداشتی شهرستان       شماره تلفن ها      نقشه سایت       تماس با ما