چهارشنبه ٢٩ اسفند ١٣٩٧

                                     صفحه اصلي       معرفي شهرستان      معرفي شبكه       گالري تصاوير      تماس با ما       روابط عمومي       نظرات و پيشنهادات

منو اصلی
سايت هاي مرتبط

 

 

عباس حسيني   مسئول خدمات شبكه


1.      بررسی نیازهای خدماتی موسسه و شرکتهای اقماری تابعه در حیطه های تأسیسات، کاخداری، بهداشت و نظافت، انبارداری وسایل مصرفی، کارپردازی، تدارکات، نامه رسانی، نقلیه، پیگیری اداری، تلفنخانه، تشریفات و... از طریق هماهنگی با مدیران عامل موسسه و شرکتهای اقماری

2.      بکارگیری و نظارت بر حسن عملکرد پرسنل خدماتی موسسه و شرکتهای اقماری تابعه

3.      پیگیری و نظارت بر حسن اجرای امور بانکی ، نامه رسانی ، پیگیری و مراجعه به ادارات ، سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی

4.      نظارت بر بهداشت و نظافت کلیه واحدهای ساختمان بهشت، دفتر شرکت تجهیزاتی و واحدهای مشترک درمانی در بیمارستان سپاهان.

5.      نظارت بر انجام امور پذیرایی و تشریفات جلسات ، مجامع عمومی ، کارگاهها،کلینیک و شرکتها

6.      خرید وسایل و مواد مصرفی وغیر مصرفی جهت امور خدماتی و پشتیبانی

7.      انبار داری لوازم و وسایل مصرفی و غیر مصرفی شرکتها

8.      انجام امور صندوق وهمکاری با پذیرش کلینیک

9.      پیگیری امور شرکتهای فوق وهمکاری با خدمات شرکت فرزانگان و دفتر امور کامپیوتری پورسینا

10.   نیازسنجی و پیگیری انجام امورنگهداری تأسیساتی، تعمیرات تأسیسات ، نصب وسایل جدید و به روز نگهداری تأسیسات فنی

11.    انجام امور محوله از طرف مدیر مالی، اداری و مدیر عامل موسسه.

12.    نظارت بر حفظ و حراست اموال و اثاثیه موسسه و شرکتهای اقماری.

13.    برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر اقدامات انجام شده در جهت ارتقاء رضایت مشتریان داخلی و خارجی

14.    رعایت قوانین و مقررات اداری و نظم و انضباط 

 

                              ارتباط با ریاست       واحد فن آوری اطلاعات      مراکز بهداشتی شهرستان       شماره تلفن ها      نقشه سایت       تماس با ما